starDoor 1730 klanten beoordeeld met een 9,4
brushBranding vanaf 1 st.
boxMeer dan 10.000 st. voorraad
FactoryFabrikant
warningDe levering van je bestelling kan langer duren dan je van ons gewend bent.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht B2B (ondernemers)


Als ondernemer heeft u geen wettelijk herroepingsrecht. Een contractueel herroepingsrecht wordt niet verleend. Wij willen u erop wijzen dat u wettelijk verplicht bent de goederen bij ontvangst te controleren en eventuele schade aan de logistiek dienstverlener te melden. Transportschade dient direct aan ons te worden gemeld, samen met een bijbehorende vermelding bij de transporteur. Indien dit niet vermeld is, kunnen we geen terugbetaling, een omruilzending of gratis verzending van reserveonderdelen garanderen. Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres service@gastro-cool.de.

Herroepingsrecht B2C (consumenten)


(1) Bij het sluiten van een transactie op afstand beschikt de consument over het algemeen over een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder volgens onderstaand wettelijk model informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid (2). 

U heeft het recht om uw overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Gastro-Cool GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Straße 8, 47877 Willich, telefoonnummer: (+49) 0 2154 - 484600, service@ gastro-cool.de. Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging (B2C) Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de goederen in ons bezit zijn. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd en/of deze aan onze verzendpartner heeft overhandigd, afhankelijk van welk type retourzending is overeengekomen.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. Wij verwachten (zolang het herroepingsrecht niet te wijten is aan verborgen transportschade) de ontvangst van onbeschadigde goederen in absoluut nieuwe staat. Bij verlies van het originele verpakkingsmateriaal is het herroepingsrecht niet meer van toepassing, aangezien het apparaat niet als "nieuw" kan worden bestempeld en geretourneerd kan worden.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit omvat met name de aanpassingen van apparaten (branding) en een klacht wegens afkeuring van het ontwerp. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u als consument verantwoordelijk bent voor de juiste en verwerkbare overdracht van printgegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kleurafwijkingen in de uiteindelijke druk.

(3) De aanbieder informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt: Herroepingsformulier

  • Language recognized

    We have determined that you are from USA.
    Do you want to switch to English?